กรมป่าไม้ เปิดรับสมัคร “พนักงานราชการ” ไม่จำกัดวุฒิ สมัครออนไลน์ 11-15 ก.พ. 62

0
118

ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังรอคอย กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 3 อัตรา : มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ช่างศิลป์ 1 อัตรา ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ด้วย กรมป่าไม้ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ

ฉบับ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ

( ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 )( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 จึงประกาศรับ สมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา

ประกาศตามนี้ ลิงค์ลงทะเบียนข้างล่างสุด

ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ forest.thaijobjob.com