อนุมัติแล้ว เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าสอบเป็นตำรวจสายอำนวยการ/ปราบปราม (ชาย/หญิง) จำนวน 521 อัตรา ปี 2562

0
200

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติให้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 521 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กำหนดการในการดำเนินการสอบตำรวจ
1.ออกประกาศและประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.62 เป็นต้นไป 2.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 12 มี.ค.- 1 เม.ย.62 3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและสถานที่สอบ 17 พ.ค.62/25 พ.ค.62

4.การออกสอบ,การจัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ 22 – 26 พ.ค. 62 5.การสอบข้อเขียน 26 พ.ค. 62 6.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 7 มิ.ย. 62

1.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (บัญชี) จำนวน 162 อัตรา
– เพศชาย/หญิง -อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ – รับวุฒิ ปวช./ กศน. สายบัญชี (จบแล้วเท่านั้น) -สายตาสั้น,ยาว,เอียง สอบได้ (ยกเว้นตาบอดสีไม่ได้) – ไม่มีสอบว่ายน้ำ

2.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่วิทยาการ) ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 100 อัตรา
-อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ – ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า -สายตาสั้น,ยาว,เอียง สอบได้ (ยกเว้นตาบอดสีไม่ได้) – ไม่มีสอบว่ายน้ำ

3.กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 125 อัตรา
3.1.ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 50 อัตรา (ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิทยุ หรือโทรคมนาคม )
3.2.ช่างควบคุมคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 อัตรา (ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กโทรนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม)
3.3.พนักงานวิทยุ จำนวน 40 อัตรา (ปวช.หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม)
3.4.พลขับ จำนวน 20 อัตรา (ปวช.หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับรถ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยรวม
-อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ – รับวุฒิ ม.6/ปวช./ กศน. หรือเทียบเท่า ต้องจบแล้วเท่านั้นท -เพศหญิง ส่วนสูง 150 ซม.ขึ้นไป ไม่วัดรอบอก -เพศชาย ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป ขนาดรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. -สายตาสั้น,ยาว,เอียง สอบได้ (ยกเว้นตาบอดสีไม่ได้) – ไม่มีสอบว่ายน้ำ – มีรอยสักได้ แต่ขนาดรวมทั่วร่างกายไม่เกิน 16 ตร.ซม. (ขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณา)

4.สายงานป้องกันปราบปรามดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) จำนวน 134 อัตรา
-เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย -มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี บริบูรณ์ -ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ ม.6)
การรับสมัครสอบ ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบตำรวจ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (ทางเพจจะแจ้งลิ้งค์เปิดรับสมัครอีกที) สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

*ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติแล้วเรียบร้อย รอผลประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในส่วนของคุณสมบัติอาจมีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทางเพจสอบราชการจะแจ้งให้น้องๆสอบอีกที อ่านหนังสือหรือติวสอบรอได้เลย*