Connect with us

ข่าวทั่วไป

งบเหลือใช้ กรมทางจัดให้ ติดป้ายริมทางซ้อนกัน ทั้งที่ของเก่ายังสภาพดี

ระยะเวลาใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ทางหน่วยงานราชการต่างๆเมื่อได้รับงบประมาณมาแล้ว ก็ต้องรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการที่ได้ของบประมาณไปแล้วให้เสร็จสิ้นทันการณ์ มิเช่นนั้น งบประมาณที่เหลือก็จะถูกโยกไปเป็นงบประมาณของปีหน้า แล้วถ้าจะขอใช้งบประมาณอีกครั้ง ก็ต้องจัดทำแผนงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งกว่าจะได้รับงบมาใช้ก็ต้องรอไปอีกหลายเดือน ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานต่างๆก็ต้องรีบใช้เงิน ไม่ให้เหลือเอาไว้ ดังเช่น หน่วยงานหนึ่งในจังหวัดwิษณุโลก ที่ได้ทำป้ายติดริมทางหลวง โดยที่ใครๆเห็นแล้ว ก็ต้องถามกลับมาว่า ทำเพื่ออะไร

ซ้อน 2 ป้ายโดยที่อันเก่ายังสภาพดี

สงสัยจะรีบทำก่อนป้ายเก่าจะพัง

น่าชื่นชมหน่วยงาน จริงๆ

คิดได้ดีจัง 555

ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ขอบคุณที่มาจาก https://bit.ly/2TyAWl1

More in ข่าวทั่วไป

error: Content is protected !!