ดร สุนีย์ สินธุเดช

เชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินชื่อเสียงของเขาคนนี้กันมาบ้างอย่างแน่นอน สำหรับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “อาจารย์แม่” หรือที่นักเรียนในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และอนุบาลเรียกว่า “คุณยาย” และอดีตรองหัวหน้าพรรคถิ่นไทย

ถ้าจะพูดถึงอาจารย์ยุค 90 ที่เด็กๆ ทุกคนรู้จัก ก็คงจะหนีไม่พ้น รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ หรือที่เรารู้จักท่านในชื่อของ อาจารย์แม่ นั่นเอง

โดยอาจารย์แม่เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิธีการพูดที่ฉะฉานเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รักของทุกๆ คนนั่นเอง

โดยในครั้งนี้ทีมงานเราก็จะพาเพื่อนๆ ยุคนี้ไปย้อนอดีตดูกันหน่อย หรือย้อนความจำเด็กยุค 90 กันซักหน่อยว่า อาจารย์แม่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นใคร

ละตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่ โดย หลังอาจารย์แม่จบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศ สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยวชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจ

และอีกหลายสถาบัน โดยหลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เข้ามารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ตอนนี้ท่านอายุได้ 86 ปี แล้ว โดยท่านใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข เราจึงไม่ค่อยเห็นท่านในสื่อมากนัก

โดยลูกสาว คุณปุ้มของอาจารย์แม่ เคยเล่ามุมน่ารักๆของแม่ไว้ว่า เวลาผลสอบออกมา แม่ไม่เคยถามว่าได้ที่เท่าไหร่เลย

แต่จะถามปุ้มว่าทั้งห้องมีนักเรียนเท่าไหร่ เพราะว่าปุ้มจะได้ที่ท้ายๆตลอด” เธอเล่า “พอดีคุณแม่ของปุ้มเป็นคุณครูด้วยไงค

คุณแม่สังเกตว่าพฤติการรับรู้ของปุ้ม จะแปลกกว่านักเรียนคนอื่น คุณแม่เลยไปปรึกษากับนักการศึกษาหลายท่านเรื่องลูกสาวตัวเอง

แล้วก็ร่วมมือกันค่อยๆ ป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ตัวปุ้ม ค่อยๆ จูนกันทีละนิด จนปุ้มเรียนหนังสือรู้เรื่องในที่สุด”

คุณแม่ของคุณดร.นิธินาถก็คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “อาจารย์แม่” นั่นเอง

เมื่อเราามถึงคุณแม่ ดร.นิธินาถบอกว่า “คุณแม่สบายดีค่ะ แข็งแรง อาจจะมีเดินช้าลงบ้าง แต่สมองยังเร็วและไวเหมือนเดิม”

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ