กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯถวายความอาลัยควีนเอลิซาเบธที่ 2

เมื่อเวลา 17.26 น. วันที่ 24 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร หน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์ ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง เป็นการส่วนพระองค์

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางพวงมาลัย ทรงคม จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงวางแจกันดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และทรงวางแจกันดอกไม้ส่วนพระองค์ แล้วถวายความเคารพหน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2565 เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งในทุกวันได้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาวางดอกกุหลาบสีขาวหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นจำนวนมาก

สำนักพระราชวังบักกิงแฮม ได้ออกแถลงการณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับเวลา 00.30 น. วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 ตามเวลาในประเทศไทย ว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ ที่พระตำหนักบัลมอรัลในสกอตแลนด์ เมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่น สิริพระชนมพรรษา 96 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติได้ 70 ปี และมีการจัดพระราชพิธีพระบรมศพขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ในการนี้ รัฐบาลไทย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ได้ทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถและความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวสหราชอาณาจักร และในเครือจักรภพ รวมทั้งพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรที่แนบแน่นมั่นคงมาช้านานให้ยั่งยืนสืบไป