บ้านเ กิ ด ครูสลา คุณวุฒิ

บ้านเ กิ ด ครูสลา คุณวุฒิ

สลา คุณวุฒิ เ กิ ดเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2505 มีภูมิลำเนาเดิมอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบัน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

เป็นบุตรคนที่ 4 จากจำนวน 6 คน ของพ่ อบุญหลาย คุณวุฒิ กับแ ม่ก้าน คุณวุฒิ จบการศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนบ้านนาห ม อม้า จ.อำนาจเจริญ

มัธยมศึกษาที่โรงเรียนป่าติ้ววิทย า อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ต่ออนุปริญญาการศึกษา (ป.กศ.สูง) วิชาเ อ กวิทย า ศาสตร์ วิท ย า ลัยครูอุบลราชธานี หลังจากจบ ป.กศ.สูง แล้ว

เข้ารับราชการครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ในปัจจุบัน จากนั้นสอบเป็นครูใหญ่ บรรจุตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านนำซับ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

แล้วย้ า ยไปเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านนาดี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ และตำแหน่งสุดท้ายขอย้ า ยไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนชี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ระหว่างนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิ ท ย าลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1

ครูสลา ได้เปิดใจว่าเคยท้อจนอ ย า กหยุดแต่งเพลงแล้ว เพราะแต่งยังไงก็ไม่ผ่านนานถึง 11 ปี : 11 ปี เราส่งทุกเดือน ๆ ไม่ผ่าน เกือบจะเลิ กละ จนปี 2536

แล้วตอนนั้น แ ม่ ป่ ว ยเราก็เลยคิดว่าจะแต่งเพลงเพื่อเอามารักษาแ ม่ พา แ ม่มาโรงพ ย า บาล ตอนนั้นก็ยังเป็นครูครับ เส้นทางครูก็ไปเรื่อย ๆ ครับ เป็นครูน้อย

แล้วเราก็ไปสอบเพื่อเป็นครูใหญ่ จนที่สุดแต่งมา 8 เพลง จนหลายเดือนต่อมา คุณเปิ้ล เรดิโอ โทรติดต่อกลับมาว่าอยากได้เพลงให้ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย

ชื่อเพลง ราคาคนจน ซึ้งแล้วคำสัญญา แต่ก็ไม่ได้ดังเป็นเพลงกลาง ๆ เอาไปใส่อัลบั้ม ครูเค้าก็ดูจะมีแววเลยมาขอไปอีก เราเลยแต่ง “เพลง จดหมายผิดซอง”

เพลงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของครูด้วย เสมือนแจ้งเกิดอ ย่ า งเป็นทางการในพื้นที่ของการเขียนเพลง

ต่อมาก็ได้มาร่วมงานกับ พี่เอ ไชย า เพลง กระทงหลงทาง และก็ ไมค์ ภิรมย์พร เพลง ย าใจคนจ น

ครูสลาเข้าสู่วงการนักแต่งเพลงเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยการชักชวนและชักนำจาก ปัญญา คุณวุฒิ, วิท ย า กีฬา และรุ่งเพชร แหลมสิงห์

บทเพลงแรกที่ได้บันทึกเสียงคือเพลง สาวชาวหอ เมื่อปี พ.ศ. 2526 และถูกตั้งเป็นชื่ออัลบั้มใหม่ของรุ่งเพชรอีกด้วย ถือเป็นผลงานแจ้งเ กิ ดครูสลาในฐานะนักแต่งเพลงมือทอง

ครูสลาเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีและเป็นโปรดิวเซอร์ ของค่าย แกรมมี่โกลด์ และได้มีนักร้องหลายท่านนำเพลงประพันธ์ของครูสลาไปอ อ กเป็นเทปแผงสู่ท้ อ ง ตลาด

โดยมีบทเพลงดังจากการแต่งเพลง เช่น ล้างจานในงานแต่ง ย าใจคนจน ปริญญาใ จ โทรหาแหน่เด๊อ เกี่ยวข้าวรอแฟน แพ้ร บ ส น ามรัก เป็นต้น

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3c3suIa