แ ม่ เลี้ยงเดี่ยว เลี้ยง ลู ก สาวลำพังจนได้ดี

แ ม่ เลี้ยงเดี่ยว เลี้ยง ลู ก สาวลำพังจนได้ดี

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยที่มีผลงานหลากหลายด้าน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนคลับอยู่บ่อยครั้งผ่านจอแก้ว อ ย่ า ง”ผัดไท-ดีใจ ดีดีดี”

วันนี้เราจะพาไปเจาะเรื่องราวชี วิ ตของเธอ ที่เป็นคุณแ ม่เลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงลู กสาว “น้องเจอาร์” มาอย่ า งดีโดยต ล อ ด

โดยก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่ แ ม่ ลู ก ต้องห่างกัน เมื่อน้องเจอาร์ต้องไปเรียนต่อแ พ ท ย์ที่ประเทศจีน นานกว่า 7 ปี

จนกระทั่งวันนี้ได้อยู่และใช้เวลาด้วยกันทุกวัน ซึ่งน้องเจอาร์ก็ได้เข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพและอาหารการกินของคุณแ ม่ทุกอ ย่ า ง

ส่วนสำคัญที่ทำให้น้องเจอาร์ไปเรียนห ม อนั้นคือแ ม่ เพราะตอนเด็กตนเองเห็นคุณแ ม่ ป่ ว ยอยู่บ่อยๆ อ ย า กดูแลคุณแ ม่ได้มากกว่านี้จึงตัดสินใจไปเรียนเพื่อไว้ดูแลแม่ใน ย าม เจ็บป่วย

ซึ่งมี 1 ประโยคที่ทำให้คนฟังรู้สึกซึ้งใจ จากปากลู กสาวที่พูดกับคุณแ ม่ผัดไทจนแม่ถึงกับน้ำตาคลอว่า

“สมมุติว่าถึงขั้นต้องเปลี่ยนไต ถ้าถึงขั้นนั้นแล้วหนูยินดีสละไตให้กับคุณแ ม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะแ ม่ก็ให้ชีวิตหนูมา ไ ตข้างเดียวให้แ ม่ไม่มีปั ญ ห าอยู่แล้ว”

ดีใจ ดีดีดี (ชื่อเดิม : นิลุบล อมรวิทวัส, นิลุบล ตรีเพชร / ศิริมา / พรทวี / กิตติมา/กุหลาบ สีชมพู) ชื่อเล่น ผัดไท เ กิ ดเมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2508

เธอเป็นที่รู้จักกันในการถ่ายโฆษณา นักแสดงละครเวที พิธีกร และนักแสดง ละครโทรทัศน์ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการ ระเ บิ ด เ ถิ ด เ ทิ ง อลห ม่ าน จานเด็ด และอื่น ๆ

ด้านละคร อาทิ ละคร ห้าวเล็กเล็ก, พรพรหมอลเวง, ศิลามณี และอีกมากมาย เธอจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิท ย า ลั ย นนทบุรี

และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทย า ลั ย กรุงเทพ

ด้านชี วิ ตส่วนตัวในปัจจุบัน เธอสมรสแล้ว และมีธิดา 1 คน ศึกษาแ พ ทย์ที่มหาวิทย า ลั ยเซี่ยงไฮ้

ตอนที่ ผัดไท ใช้ชื่อว่า นิลุบล อมรวิทวัส ที่มักมีปัญหาสะกดคำภาษาอังกฤษผิดบ่อย ๆ ยามเดินทางไปต่างประเทศ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น ดีใจ ดีดีดี เพราะจดจำได้ง่ายและสามารถสร้างรอยยิ้มได้

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3T66D3o