เลี้ยงแทนพ่ อ แ ม่แท้ๆ มากว่า 10 ปี

เลี้ยงแทนพ่ อ แ ม่แท้ๆ มากว่า 10 ปี

ป๋าต๊อบ-ปีใหม่ ดูแล 3 ทาย า ท ยู่ยี่ อลิสา นักแสดง อ ย่ า ง ปีใหม่ สุมนต์รัตน์ หลังจากเธอแต่งงานกับ ป๋าต๊อบ ทั้งคู่ก็ใช้ ชี วิ ต กันอ ย่ า งอบอุ่น

ด้านปีใหม่ยังมีละครให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่บ้าง

ทั้งนี้เธอไม่ได้ทิ้งงานในวงการ เพียงแต่ไม่ได้รับงานมากเหมือนแต่ก่อน

ต้องบ อ กว่า ทั้งป๋าต๊อบ และปีใหม่เป็นคนที่รักเพื่อนมากๆ ทั้ง รับดูแลลู ก ๆ

ทั้งสามคนของ ยู่ยี่ อลิสา เกือบสิบปี ซึ่งลูกๆ ของยู่ยี่ก็รับปีใหม่และป๋าต๊อบมาก

ทั้งคู่คอยเลี้ยงดูและสอนทุกอย่ า ง ย อ มรับเลยว่าเป็นเพื่อนที่หาไม่ได้แล้ว

ล่าสุด ยู่ยี่ พาลู กชายลู กสาวทั้งสามคนมาหาปีใหม่และป๋าต๊อบ

ชื่อ : สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์ ชื่อเล่น : ปีใหม่ เ กิ ดวันที่ 29 ก.พ.2527

โดยปีใหม่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน สายน้ำผึ้ง อุดมศึกษา ABAC สาขาบริหารธุรกิจ

ซึ่ง ปีใหม่ สุมนต์รัตน์ เริ่มต้นเข้าสู่วงการโดยการประกวด ได้อันดับหนึ่งการประกวด Orange Photo World

“ป๋าต๊อบ”ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจของครอบครัว 6 บริษัท ได้แก่

บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด จำนวน 1,818,950 หุ้น หรือ 15.15% มูลค่า 181.8 ล้านบาท

บริษัท ปัญญาบ้านและที่ดิน จำกัด 4,975 หุ้น หรือ 24.8% มูลค่า 4,975,000 บาท (ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท)

บริษัท ปัญญาเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด 46,999 หุ้น หรือ 15.6% มูลค่า 3,289,930 บาท (ทุนจดทะเบียน 21 ล้านบาท)

บริษัท อีสเทิร์น ฮิลล์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด 34,999 หุ้น หรือ 34.9% มูลค่า 3,499,900 บาท

บริษัท ปัญญาสปอร์ต จำกัด 12,499 หุ้น หรือ 24.9% มูลค่า 1,249,900 บาท (ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท)

และ บริษัท แอคคิว-เทค จำกัด 16,666 หุ้น หรือ 5.5% มูลค่า 1,666,600 บาท (ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท)

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3ALLNPS