สุเชาว์ พงษ์วิไล อาศัยห้องเช่า ใช้ชีวิตคนเดียวในบั้นปลาย

เรียกได้ว่าเป็นดารา-นักแสดง ที่มีผลงานที่ผ่านมามากมาย สำหรับ “คุณสุเชาว์ พงษ์วิไล“

ดารา-นักแสดงฝีมือคุณภาพอีกคนในวงการ ที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนาน และ มีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายเรื่อง

เ ผ ยชี วิ ต ล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง “สุเชาว์ พงษ์วิไล” ในวัย 75 ปี อาศัยอยู่ในห้องเช่ากับจักรยานคันเก่าคู่ใจ

หลายคงคุ้นหน้าคุ้ นต ากันดีอยู่แล้วสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง “สุเชาว์ พงษ์วิไล”

ที่ค ร่ำห ว อดอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานนาน เริ่มอาชีพนักแสดงด้วยการเป็นนักแสดง

ละครเวทีต่อมาละครเวทีเรื่องนี้ได้มีโ อก าสแ พ ร่ภาพออกโทรทัศน์ จึงมีผู้เ ห็ นแววและชักชวนเข้าสู่

การแสดงภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่แสดงคือ กิเลสคนโดยทางด้าน “สุเชาว์ พงษ์วิไล”

ไดรับบทร้ ายครั้งแรกในเรื่อง “ขุนศึก” รวมทั้งเคยรับตลกเป็นห ญิ งเ ที ยมด้วยในเรื่อง ขบวนการคนใช้

ซึ่งจากละครเรื่องดังกล่าวทำให้เจ้าตัวนั้นโดนกร ะแ สวิ จ า รณ์อย่างห นั กห น่ วงว่าไม่แมนทั้งๆที่แต่งงาน

และมีบุตรแล้ว แต่ ภ า ย ห ลั งก็ได้มีปั ญห ากับภร ร ย าและเลิกรากันไป ทำหน้าที่เป็น คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว

อั พ เ ด ทล่าสุด “สุเชาว์ พงษ์วิไล” ชี วิ ตปัจจุบัน อยู่เพียงลำพัง ใช้ชี วิ ตแบบคนโสด อยากไปไหนก็ไป

อยู่ห้องเช่าที่เราอยู่เราอยู่มาตั้งแต่อายุ 30 กว่าๆ รู้สึ กว่ามันสะดวกสบาย อยู่ในเมือง จะไปไหนมาไหนก็ง่าย

อย่างว่าเนอะคนพออ า ยุ มากขึ้นก็จะอยากอยู่กับที่ไม่ชอบย้ า ยไปไหนมาไหน มีความกับเรื่องง่ายๆ ธ รรมดาไม่ต้องหวือหวา

ส่วนที่ชอบไปไหนมาไหนกับจักรยานเพราะส่วนตัวเราชอบปั่นจักรยานมานานแล้ว แล้วรู้สึ กว่าเวลาเรา

ขับไปเรื่อยๆเพลินๆมันทำให้เรารู้สึ กเหมือนเปิดปร ะส บก ารณ์ใหม่ได้ท่องเที่ยวสู ดอ าก าศแบบเต็มที่ เรียกได้ว่า

ใช้ชี วิ ตแบบเรียบง่ายสบายๆสุดๆ “สุเชาว์ พงษ์วิไล” ผ่านทางรายการดังว่า จ้าตัวได้เ ผ ยว่าทำงานในวงการบันเทิงมานานถึง 43 ปี

ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเป็นการไ ฟฟ้ ามาก่อนทำให้รู้จักกับอดีตภร ร ย า และแต่งงานกันตอนที่ตน อ า ยุ ประมาณ 32 ปี และ ก็มีบุตรด้วยกันแต่ส าเ ห ตุที่โดนภ ร ร ย าบอกเลิกก็คือดื่ มห นั ก จนได้เลิกรากันไปทำให้เจ้าตัวเลิกนิ สั ย แบบนั้นแล้ว

ที่มาจาก https://bit.ly/3KzCF47