ต๊อด ปิติ โพสต์สลากกินแบ่งรางวัลที่ 1

ต๊อด ปิติ โพสต์สลากกินแบ่งรางวัลที่ 1

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 กันย ายน 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
943703

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
540 971

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

432 631

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
75

ล่าสุดด้านห นุ่ มต๊อด ปิติ สามีดาราสาว นุ่น วรนุช นั่นเองโดยได้อ อ กมาโพสต์ภาพหลังผลสลากกินแบ่งออก

โดยได้โพสต์ผลตรวจรางวัลที่ 1 พ ร้ อ มเผยว่า สิ่งที่คิดและสิ่งที่ได้

ทั้งนี้ห นุ่ ม ต๊อด ยังได้ค อ มเม้นท์อีกว่า อย่ าเข้าใจผิดว่าถูกนะ

ปิติ ภิรมย์ภักดี ชื่อเล่น ต๊อด (เ กิ ด 3 กันย ายน พ.ศ. 2522) เป็นนักธุรกิจทาย า ทรุ่นที่ 4

ของตระกูลภิรมย์ภักดี ผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทย เป็นบุตรของนายสันติ ภิรมย์ภักดี และนางอรุณี ภิรมย์ภักดี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กร ร มการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญร อ ดบริวเวอรี่ จำกัด

, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญร อ ดซัพพลายเชน จำกัด

, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด

, ปิติ ภิรมย์ภักดี ยังเป็นนักแข่งรถระดับโ ล ก ที่ยืนโพเดียมทั้งไทยและต่างประเทศมาแล้วหลายรายการ