บ้านเก่าแก่ เกรียงไกร อุณหะนันทน์

นักแสดงรุ่นใหญ่ที่ผ่านงานวงการละครมาอย่างยาวนานอย่าง เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ที่ก้ าวเข้าสู่วงการบันเทิงไทยที่โลด

แล่นมานกว่าหลายปีปัจุบันอายุ 66 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมจากโร งเรียนจิตรลดา และระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตย

กรรมจากมหาลัยแซนโตโธมัส ประเทศฟิลิปปินส์ ขณะศึกษาอ ยู่ที่ต่างประเทศ เคยเป็นนายแบบถ่ายโฆษณา เป็นนักแสดง

ผู้ช่วยกำกับ และจัดฉากละครเวที ภายหลั งเริ่มเข้าวงการบันเทิงเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวและได้มีการชักชวนจาก รุจน์ รณภพ

นักแสดงและศิลปินแห่งชาติในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และละครโทรทัศน์ไทย ต่อมา อุ้ย ได้แสดงภาพยนตร์ไทยหลายๆ

เรื่องเช่น ปริศนา รัตนาวดี เทพธิดาโรงงาน นางแมวป่า ฯลฯ เขาแสดงภาพยนตร์มาแล้วกว่า 40 เรื่องเ ลยทีเดียว และผลงานละคร

บ.จัดคู่ ลายหงส์ สามนงค์ ภรรยานอ กหัวใจ สกวาเดือน ฯลฯ ไม่นานมานี้ นักแสดงรุ่นใหญ่บอกเล่าถึงพ ระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับ

ในฐานะของนักเรียนจิตรลดา โดยเล่าย้อนไปในวันวานสมัยเป็นเด็กนักเรียนให้ฟัง จริงๆ ผมไม่ค่อยอ ยากจะพูดเรื่องนี้เลยนะ ด้วยความ

ที่ผมเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนจิตร ลดา ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ผ มได้รับพระมหากรุณาธิคุณ คือสมัยนั้นโรงเรียนจิตรลดาเปิดขึ้นมาเพื่อให้เจ้าฟ้าทั้ง 4

พระองค์ ทรงได้เรียนหนังสือ เมื่อปี พ.ศ.2509 นักเรียนในชั้นของสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สอบไม่ผ่านอยู่ประมาณ 4 คน

พระเจ้าอยู่หัวก็เลยแทนที่จะให้ออกไปเรียนที่อื่นก็โปรดเกล้าฯ ให้เปิดชั้นเรียนใหม่เพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ให้นักเรียนที่สอบไม่ผ่านไปเรียน แต่จะมีนักเรียนแค่ 4

คนก็กระไรอยู่ ผมจำได้ว่าตัวเองเรียนอยู่ชั้น ป.5 โรงเรีย นพัทธศึกษา อยู่ดีๆ คุณพ่อก็มารับออกไปจากห้องระหว่างเรียนหนังสือเลย แล้วก็ขับรถพาเข้าไปในวัง

เพื่อไปทำข้อสอบ จากนั้นวันรุ่งขึ้ นคุณพ่อก็พาไปลาออ กจากโรงเรียนเก่าและก็เข้าไปเรียนที่จิตรลดาเลย สมัยนั้นเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก

เพราะยังไม่มีเครื่องแบบ เราก็เข้าไปเรียน โดยไม่รู้อีโห น่อีเหน่อะไรทั้งสิ้น” อุ้ยกล่าว นักแสดงรุ่นใหญ่ยังกล่าวเสริมว่า “ตอนนั้นไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลย

รู้แค่ว่าคุณพ่อให้ออกไปเรียนที่อื่นก็เ ท่านั้นเอง ไปเรียนเราก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้น แต่พอเราโตเรียนจบออกมาแล้วถึงรู้ว่า การที่เราได้เรียนตรงนั้น มีเจ้าฟ้าถึง 4 พระองค์

ถึงแม้ว่าชั้นของเราเป็นชั้นเดียวที่เป็นชั้ นปกติไม่มีเจ้าฟ้าเลย แต่เราไม่ได้รับควา มเหลื่อมล้ำต่ำสูงเลยแ ม้แต่น้อย

เราได้รับประทานอาหารกลางวันเหมือนกัน เท่านไม่เคยทำให้ใครต้องรู้สึกเหลื่อมล้ำต่ำสูงอะไรทั้งสิ้น

ที่มาจาก https://bit.ly/3BGQlX5