ดอกไม้ทรงโปรดของ สมเด็จย่า

“แม่ชอบดอกไม้ และต้นไม้มานานแล้ว แต่ดอกไม้ที่แม่ชอบมากที่สุด คือ ดอกไม้ภูเขาที่สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อถึงหน้าดอกไม้ วันอาทิตย์เราเคยไปเก็บดอกไม้ต่าง ๆ ตามที่และเวลาที่ดอกไม้นั้นออก” ข้างต้นคือข้อความจากหนังสือ …

ดอกไม้ทรงโปรดของ สมเด็จย่า Read More

ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่คุณพุ่ม เจนเซน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 …

ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่คุณพุ่ม เจนเซน Read More

พิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะ

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2489 เมื่อ76ปีที่แล้ว ภายหลัง “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” (พระนามก่อนทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติได้ …

พิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะ Read More

ทรงอุ้มเด็กน้อยสามัญชน

เป็นวินาทีที่สุดตื้นตันในหัวใจยิ่งนัก กับภาพเมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุ้มบุตรชายของคุณ ทิพนันท์ ศรีเฟื่องฟุ้ง (คุณตุ๊ย) นั่นเองเมื่อครั้งเสด็จฯ ไปเสวยพระกระยาหารเป็นการส่วนพระองค์ โดยคุณทิพนันท์ได้อุ้มไปรับเสด็จฯ …

ทรงอุ้มเด็กน้อยสามัญชน Read More

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชธิดาองค์ใหญ่ใน “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” กับ …

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ Read More

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเข้าเฝ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เป็นการส่วนพระองค์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา …

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเข้าเฝ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เป็นการส่วนพระองค์ Read More

เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 15.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา …

เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Read More