เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเข้าเฝ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เป็นการส่วนพระองค์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเข้าเฝ้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์

พร้อมทั้งทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือ THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2023

เล่มใหม่ล่าสุดที่พระองค์ทรงเป็นบรรณาธิการบริหาร พร้อมทั้งทูลขอพระราชทานพระราชนิพนธ์คำนำ

หนังสือประกอบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 14 สิงหาาคม 2565 เวลา 15.33 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตพระนคร

ทอดพระเนตรนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยนำงานหัตถศิลป์ ประเภทเครื่องจักสานอันประณีตมาจัดแสดง

เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย และให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของงานศิลปะแขนงนี้

ที่สามารถจะอนุรักษ์ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบัน