ประดับพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชสมภพ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495) เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันของประเทศไทย นับเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมฉายาลักษณ์ใน พ.ศ. 2560. พระมหากษัตริย์ไทย

พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงแต่งตั้งพระองค์เป็นสยามมกุฎราชกุมารใน พ.ศ. 2515

เวลานั้นมีพระชนม์ 20 พรรษา ครั้นรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีการคาดการณ์ว่า พระองค์จะทรงขึ้นครองราชย์สืบต่อทันที แต่ทรงผัดผ่อนไปก่อน เพื่อให้เวลาผู้คนไว้อาลัยพระราชบิดา กระทั่งวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จึงทรงรับการอัญเชิญขึ้นครองราชย์ และทรงจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชบิดาในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

จากเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ทางเพจบนเฟซบุ๊ก ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย ได้โพสต์เผยแพร่ข้อความสุดปลื้มปิติ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่ง ให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ที่ให้พระบรมฉายาลักษณ์ของ

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ประดับคู่กัน และมีพระบรมฉายๅลักษณ์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับไว้ตรงกลางและให้ลดระดับระดับต่ำลงมากว่าล้นเกล้า ๒ พระองค์ ด้วยเหตุผลอันสุดแสนพิเศษ

พร้อมระบุข้อความว่า… ซึ่งเป็นข้อความของท่านผู้ช่วยราชเลขาธิการ พลอากาศโทภักดี แสง ชูโต ซึ่งเล่าว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงตรัสถึง การประดับพระบรมฉายๅลักษณ์ ตามสถานที่ราชการ

โดยข้อความทั้งหมดระบุว่า… ท่านผู้ช่วยราชเลขาธิการเล่าว่ารัชกาลที่ ๑๐ ตรัสว่า “การประดับรูปตามสถานที่ราชการขอให้ประดับรูปรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จคู่กันเหมือนเดิม และให้ประดับรูปท่านตรงกลางในระดับต่ำลงมา กว่าล้นเกล้า ๒ พระองค์ เพราะพระองค์ขอถวายบังคมสูงสุด” ท่านผู้ช่วยราชเลขาธิการ พลอากาศโทภักดี แสง ชูโต เป็นคนแจ้งให้ผู้เข้ารับประกาศทุกท่านทราบ

การศึกษารัชกาลที่ 10 และรัชกาลที่ 9 ใน พ.ศ. 2504เมื่อมีพระชนม์ 4 พรรษา รัชกาลที่ 9 โปรดให้เริ่มถวายพระอักษร ทรงเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่โรงเรียนจิตรลดาเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2499 ขณะนั้น โรงเรียนนี้ยังตั้งอยู่ที่พระที่นั่งอุดร พระราชวังดุสิต ต่อมาย้ายไปตั้งในบริเวณพระราชฐาน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

พระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่นี่จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงสมีด เมืองซีฟอร์ด แคว้นซัสเซกซ์ ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2509 จากนั้น ทรงศึกษาที่โรงเรียนมิลล์ฟิลด์ เมืองสตรีต แคว้นซัมเมอร์เซต ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2509 จนถึง พ.ศ. 2513 ระหว่างทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ

พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่รัชกาลที่ 10 เมื่อยังทรงพระเยาว์ รัชกาลที่ 9 ทรงให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้น ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ 14–15 กันยายน พ.ศ. 2495 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ในเย็นวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2495

 

เช้าวันรุ่งขึ้น (15 กันยายน) จึงมีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ในห้องพิธี สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดขับไม้มโหรีขับกล่อมถวายพระพรในวาระนี้ด้วย และมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทางวิทยุไปทั่วประเทศ

 

ประดับพระบรมฉายาลักษณ์

 

ประดับพระบรมฉายาลักษณ์

 

ประดับพระบรมฉายาลักษณ์

 

ประดับพระบรมฉายาลักษณ์

 

ประดับพระบรมฉายาลักษณ์

 

ประดับพระบรมฉายาลักษณ์

 

ประดับพระบรมฉายาลักษณ์

 

ประดับพระบรมฉายาลักษณ์

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก

ตื้นตันใจ น้ำตาไหลด้วยความปลื้มปิติ “รัชกาลที่ ๑๐” ทรงรับสั่ง ‘การประดับพระบรมฉายาลักษณ์’ ด้วยเหตุผลอันสุดแสนพิเศษ