โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉายกับ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ขณะดำรงพระราชอิสริยยศ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

(พระอิสริยยศในขณะนั้นของทั้งสองพระองค์) ในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปยังพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2516 #เมื่อ49ปีที่แล้ว

โดยในวันดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมค่ายอิงคยุทธบริการ กองพันทหารราบที่ 2 กองผสมที่ 5 จังหวัดปัตตานี จากนั้นในช่วงเย็น

ทุกพระองค์ได้เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎร และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์รวมภายในครอบครัว บริเวณชายหาดบ้านกูบู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559) เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ด้วยพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนสวรรคต เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระองค์ยังเป็นประมุขแห่งรัฐที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในโลกตั้งแต่การสวรรคตของจักรพรรดิฮิโรฮิโตะแห่งญี่ปุ่นใน พ.ศ. 2532

กระทั่งสวรรคตใน พ.ศ. 2559[2] อีกทั้งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดตลอดกาลอันดับที่ 3 ด้วยระยะเวลาในราชสมบัติทั้งสิ้น 70 ปี 126 วัน

พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ที่โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

 

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

 

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

 

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

 

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

 

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

 

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

 

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

 

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

 

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

 

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

 

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

โมเมนต์ที่อบอุ่นใจยิ่ง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3wjPny5