เปิดบ้านกลางนา น้ำ รพีภัทร

เปิดบ้านกลางนา น้ำ รพีภัทร

ต้องบ อ กเลยว่าเป็นพระเอ ก ห นุ่ มที่ใช้ชี วิ ตติดดินสุดๆ สำหรับ น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล ตอนนี้ก็ได้ทำ รพีภัทรฟาร์มไก่ชน

เลี้ยงค ว า ย ใช้ชี วิ ตอยู่แบบบ้านๆ ที่จังหวัดนครนายก รวมทั้งยังสอนให้ลู กๆ ทั้ง 2 คน อย่ า ง ลู กชาย น้องโอเซี่ยน

เกี่ยวหญ้าเลี้ยงค ว า ยเผื อ กที่ซื้ อ มาหลักล. และยังสอนให้ลู กสาว น้องมารีน เลี้ยงไก่ ให้อาหารไก่ คร อ บค รัวใช้ ชี วิ ตติดดินสุดๆ

น้ำ รพีภัทร ก็ได้โพสต์ภาพลูกชาย น้องโอเชี่ยน กำลังนำหญ้าไปให้ควๅย เป็นการฝึกสอนลู กชายให้รู้จักทำงาน ด้วยวิถีชี วิ ตแบบบ้านๆ

ลู กสาวเลี้ยงไก่ ลู กชายเลี้ยงค ว า ย โอเชี่ยนตัดหญ้าให้คว า ยกินเอง เฉียบ สวัสดีเช้าวันทำงานทุกท่านครับ ลู กชายเกี่ยวหญ้า

น้ำ รพีภัทร ใช้ชี วิ ตกับครอบครัวที่ฟาร์มไก่ชนและทำกิจการเกี่ยวกับการเกษตร พอไปทำมามีหลายคนบ อ กอ ย า กจะไปทำ

หรือใช้ชีวิตแบบตนบ้าง ก็รู้สึกดีทำให้เหมือนเป็นกำลังใจและเป้าหมายของใครที่วันหนึ่งอ ย ากจะมีบ้านสักหลังอยู่กับพื้นที่มีทุ่งนา

หรือธรรมช า ติไม่ต้องอยู่ชุมชนเมือง เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนเหล่านั้นที่อยากอยู่กับธ รร มช า ติ และอย า กกลับไปอยู่บ้านเกิ ด

โดยลูกทั้ง 2 คนอย่ า ง น้องโอเชี่ยน และ น้องมารีน ก็ชอบ เพราะมีกิจก ร ร มภายในฟาร์มให้ทำ มองว่าสมัยนี้เ ด็ กต้องเล่นมือถือ

หรือเล่นโซเชียลเยอะแต่ในฟาร์มมีกิจก ร ร มที่ได้ทำด้วยกัน อย่ า งเวลาลู กชายมาจากโรงเรียนก็ไปทำกิจกร ร ม เช่น เอาหญ้าไปให้ค ว า ย

ลู กสาวก็ปั่นจักรย า น เป็นสิ่งดี นอ กจากจะให้ก้มหน้าอ ย่ าง เดียวกับการเล่นโทรศัพท์ ลู กชายอ ย่ าง น้องโอเชี่ยน กล้าขึ้นแล้วก็พอ

เขาเห็นในยูทูบช่องต่างๆ เห็นพี่คนโน้นคนนี้มารีวิวก็อ ยา กจะทำบ้าง ก็เคยให้เขารีวิวของเล่นเองตั้งแต่ 3 ขวบกว่า ก็ทำได้ก็สนับสนุน

ให้เขากล้าแส ด ง อ อ ก ตอนนี้ก็กล้าแล้ว แต่จะให้เล่นละครอยู่กับคนหมู่มากคงต้องมีความรับผิดชอบและมีวินัย กลัวจะไปสร้างความเดื อ ดร้ อ นให้กองด้วย

เลยให้เรียนและให้หาตัวเองไปก่อน คงยังไม่อย า กให้เล่นละครหวั่นจะเหนื่อย เ กิ น ไป เพราะทั้งเรียนและทำงานไปด้วย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3C6vuOv