พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โปรดฯให้ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และ ประชาชน เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน โดยถวายแด่พระภิกษุ จํานวน 35 รูป และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ ผู้นําชุมชนจํานวน 900 ถุง

ในเวลาต่อมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุจํานวน 30 รูป และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้นําชุมชนจํานวน 700 ถุง

ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ณ หอประชุมสนามกีฬาที่ว่าอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุจํานวน 100 รูป และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ ผู้นําชุมชนจํานวน 1,980 ถุง

จากนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เข้าพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ถนนไม้ลุงขน ซอย 5/2 เทศกาลตำบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มอบถุงยังชีพพระราชทาน จํานวน 20 ครัวเรือน

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

 

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

 

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

 

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

 

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

 

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

 

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

 

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3wibDbp