ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดนักบิน

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ขณะดำรงพระอิสริยยศ “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ บรมขัตติยราชกุมาร” ทรงกดปุ่มสัญญาณให้ฝูงบินขับไล่โจมตีของกองบิน 1 กองทัพอากาศ ขึ้นปฏิบัติการ

แล้วทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดนักบิน พร้อมเสด็จขึ้นบนเครื่องบิน F-5B ในโอกาสตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 #ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เมื่อ55ปีที่แล้ว

โดยล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงยัง “กองบิน 1” ในเวลาเช้า ประมาณ 09.30 น. ซึ่งมี “พลอากาศเอก ศิริ เมืองมณี” รองผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น

เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานบรรยายสรุปภารกิจของกองบิน 1 ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงกดปุ่มสัญญาณให้ฝูงบินขับไล่โจมตีของกองบิน 1 ขึ้นปฏิบัติการ

หลังจากนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลปัจจุบัน ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการของกองโรงงานการซ่อม กรมช่างอากาศ โดยมี “พลอากาศตรี สุนทร สุนทรากูล” เจ้ากรมช่างอากาศในขณะนั้น กราบบังคมทูลรายงานและนำเสด็จฯ

ทอดพระเนตรเครื่องบิน เครื่องยนต์เครื่องบิน และการปฏิบัติงานตรวจซ่อมต่างๆ โดยล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย และทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มสัญญาณให้ฝูงบินขับไล่โจมตีของกองบิน 1 ขึ้นปฏิบัติการ แล้วทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดนักบินเสด็จขึ้นบนเครื่องบิน F-5B

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2510

พลอากาศเอก ศิริ เมืองมณี รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานบรรยายสรุปภารกิจของกองบิน 1

พลอากาศตรี สุนทร สุนทรากูล เจ้ากรมช่างอากาศ กราบบังคมทูลและถวายสมุดเยี่ยมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย แล้วทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลปัจจุบัน

ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดนักบิน

ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดนักบิน

 

 

ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดนักบิน

 

ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดนักบิน

 

ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดนักบิน

 

ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดนักบิน

 

ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดนักบิน

ขอขอบคุณข้อมุลข่าวจาก
https://bit.ly/3wvKv9c