งามสมบรมราชินีสุทิดา

Long Live the Queen of Thailand.พระราชินีสุทิดา ทรงเปล่งด้วยบุญญาสมสง่าบารมี งามสมบรมราชินี ทรงเป็นดั่งดวงใจหทัยราษฎร์ของปวงประชาผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง ทรงพระสิริโฉม งดงาม พระจริยวัตรงามสง่า พระคู่บุญคู่พระบารมีในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์สากล ผ้ากาบบัว ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน

และทอดพระเนตรการแสดงในงาน “90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

ฉลองพระองค์สากล ผ้ากาบบัว ลายขอผ้ากาบบัวเป็นผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานีคิดค้นและออกแบบใน พุทธศักราช ๒๕๔๓ โดยนายมีชัย แต้สุริยา ศิลปินดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี(สาขาทอผ้า) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ใน พุทธศักราช ๒๕๕๗ มี ๓ ชนิดดังนี้

๑. ผ้ากาบบัวชนิดมาตรฐานทอด้วย ๔ เทคนิค-เส้นยืนสลับเป็นริ้วอย่างน้อย ๒ สี อย่างซิ่นทิวเมืองอุบล -เส้นพุ่ง ๓ ชนิดทอสลับกันคือ ๑.มัดหมี่๒.มับไม (เส้นไหม ๒ สีตีเกลียวแบบหางกระรอก)๓.ขิด (หรือยก)

๒. ผ้ากาบบัว จกดาว เส้นยืนทิว (แบบผ้าซิ่นทิวเมืองอุบล) เส้นพุ่ง ทอสลับ การจกแบบจกดาว บนผืนผ้าแบบซิ่นทิว ๓. ผ้ากาบบัวคำ (ผ้ากาบบัวยกทอง) เป็นผ้ายกทอง ผสมผสานการจบไหมสีต่างๆ และอาจมีการทอผสมผสานด้วยมัดหมี่ในผืนเดียวกัน

ผ้าผืนนี้ออกแบบและควบคุมการทอ และทำการย้อมโดย นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ (ทัศนศิลป์ ถักทอ) ปี๒๕๖๔ โดยสืบสานและต่อยอดจากภูมิปัญญาของผู้เป็นมารดา คือนางคำปูน ศรีใส (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ปี๒๕๖๑

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

 

งามสมบรมราชินีสุทิดา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3wFILua