กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

วันนี้เวลา 16 นาฬิกา 44 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยัง ห้องรอยัล จูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และกองอำนวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร จัดขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิด 90 พรรษาแม่ของแผ่นดิน ” ร้อยความรักรวมดวงใจประชาไทยร่มเย็น”

ในการนี้ พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปมอบแก่ หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 จำนวน 1 พัน 23 แห่ง และปี 2565 จำนวน 1 พัน 29 แห่ง

รวม 2 พัน 52 แห่ง

จากนั้น พระราชทานพระดำรัส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติด

ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ พระมหากรุณาธิคุณ และพระกรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยในปีนี้ กองทุนแม่ของแผ่นดินได้จัดโครงการ บริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ในห้วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2565

เชิญชวนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทอดพระเนตรผลการดำเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดินจากพื้นที่ต่างๆ

อาทิ สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสามแยกชมภู ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมช่วยเหลือเยาวชนที่พ้นโทษ โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางผ่านโครงการผูกแขนคืนคนดีสู่สังคม สร้างกำลังใจ ไม่ให้กลับไปทำผิดซ้ำ

พร้อมให้โอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพ และสมาชิกฯ บ้านชากมะหาด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง แก้ปัญหายาเสพติด ด้วยการใช้สันติวิธีบำบัด…

หันหลังให้ยาหันหน้าให้ปู ส่งเสริมให้สมาชิกที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด สร้างรายได้จากการเลี้ยงปูนา สายพันธุ์พระเทพฯ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อสร้างรายได้

ปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดำเนินการมาเป็นปีที่ 18 มีหมู่บ้านและชุมชน เข้าร่วมรวมโครงการฯ จำนวน 2 หมื่น 4 พัน 455 แห่ง โดยที่ผ่านมาสามารถพลิกฟื้น เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นพลังในการแก้ไขปัญหา และต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3RdSCzi