ความห่วงใย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2523 “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เคยพระราชทานสัมภาษณ์แก่นักข่าวหญิงจากสโมสรนักข่าวหญิงแห่งประเทศไทย

ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเลี้ยงน้ำชา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เกี่ยวกับการถวายการดูแล พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ดังความตอนหนึ่งว่า

“…ต้องดูแล เพราะว่าบางครั้งท่านเพลินกับงาน กว่าจะออกมาเสวยก็ช้า ต้องคอยเคาะประตู คอยเข้าไปเฝ้าฯ แล้วก็เวลาหลังจากที่ประชวรเป็นปอดบวมเลยคอยห่วง ตอนนี้ท่านก็ย่างพระชนม์มากขึ้น ยิ่งทำงานหนัก

เมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวประชวร (ราวต้นปี พ.ศ. 2518) ตอนนั้นหมอที่รักษาร้องไห้ พี่ชายฉัน (นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร) ก็เป็นหมออยู่ด้วย หน้าเขียวไม่นอนทั้งคืน เขาบอกว่ารู้สึกว่าเรากำลังจะเสียท่านไป

เพราะว่าหมอให้ยาเท่าไร ๆ ไข้ไม่ลงเลย ท่านแบบคล้าย ๆ เพ้อ ๆ คือปอดทั้งสองข้างนี่บวม แล้วสุดปรอทอยู่ได้ตั้งเกือบ 10 วัน จนหมอบอกว่านี่ถ้าเป็นคนหัวใจไม่ดีก็หัวใจวายแล้ว สมเด็จพระศรีฯ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ท่านไปดูเองเลย…”

นอกจากนี้ “พลเอก นายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา” อดีตแพทย์ผู้ถวายงานและตามเสด็จฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง เคยเล่าถึงความห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองพระองค์ว่า

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นห่วงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังครั้งหนึ่งที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ปกติ

ทั้งสองพระองค์จะออกพระกำลังด้วยวิธีทรงพระดำเนินขึ้น-ลงพระตำหนัก ประมาณ 35 นาที แต่มีวันหนึ่ง ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปทรงงานข้างนอก ในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ไม่ได้ตามเสด็จฯ ด้วยและจะทรงออกพระกำลังเหมือนเช่นทุกวัน

“…วันนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 มีรับสั่งกับผมว่า ‘วันนี้สมเด็จฯ ไม่เสด็จฯ ด้วยและจะทรงออกกำลังตามปกติ ให้หมอเดินนำหน้า เข้าใจไหม เพราะถ้าสมเด็จฯ เดินเร็วจะทำให้เหนื่อย ให้หมอเดินนำ แต่อย่าเร็วเกินไป’

หลังจากนั้นพอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เสด็จลงจากพระตำหนัก ผมก็ทรุดตัวลงกราบพระบาทแล้วเดินนำหน้าพระองค์ คนที่ไม่รู้พอเห็นก็สงสัยว่าทำไมผมถึงทำแบบนั้น แต่ภายหลังรู้ว่าเป็นพระบรมราชโองการจึงเข้าใจ”

 

ความห่วงใยของทั้งสอง

ความห่วงใยของทั้งสอง

ความห่วงใยของทั้งสอง

ความห่วงใยของทั้งสอง

 

ความห่วงใยของทั้งสอง

 

ความห่วงใยของทั้งสอง

 

ความห่วงใยของทั้งสอง

ความห่วงใยของทั้งสอง

ความห่วงใยของทั้งสอง

 

ความห่วงใยของทั้งสอง

ความห่วงใยของทั้งสอง

ความห่วงใยของทั้งสอง

 

ความห่วงใยของทั้งสอง

 

ความห่วงใยของทั้งสอง

 

ความห่วงใยของทั้งสอง

 

ความห่วงใยของทั้งสอง

 

ความห่วงใยของทั้งสอง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3TxDrme