พระราชทานสิ่งของให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

12 กันยายน 2565 เวลา 13.05 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิด อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัด ปทุมธานี ณ ห้องประชุมส่วนราชการ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ซึ่งองคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการป้องกัน แก้ไขการเกิด อุทกภัย และการให้การช่วยเหลือไปกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้แต่ละหน่วยงานน้อมนำไปปรับแผนในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ต่อจากนั้น เวลา 13.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรวม 800 ถุง

ไปมอบแก่รองผู้ว่า นายอำเภอธัญบุรี และนายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต และราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมใหญ่อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบ อุทกภัย

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ เชิญ ถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค

ไปมอบแก่ครอบครัวนางยุพดี รัตนสุขสกุล ครอบครัวนางภาณิชา สุวรรณกระจ่าง และครอบครัวนางประภา สุวรรณกระจ่าง จำนวน 3 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ประสบอุทกภัยอาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมเขื่อนสะพานแดง เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

จังหวัด ปทุมธานี ได้รับผลกระทบจากร่องลมมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2565 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

ส่งผลทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองต่างๆระบายน้ำเข้าคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชั้นใน และส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายใน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา

ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ รวม 57,094 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์ส่วนใหญ่กลับสู่ภาวะปกติแล้ว เหลือในบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ ซึ่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้ราษฎรกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน