ห ม อริท รีวิวใช้เงิน 100 ล้าน ใน 1 วัน เซ็นทีจ่าย 8 หลัก

ห ม อริท รีวิวใช้เงิน 100 ล้าน ใน 1 วัน เซ็นทีจ่าย 8 หลัก

สร้างความฮือฮา อ ย่ าง มากเลยทีเดียว เมื่อล่าสุด (14 กัน ย า ยน 2565) ห ม อริท เดอะสตาร์ หรือ ริท เรืองฤทธิ์ ได้อ อ กมาโพสต์ค ลิ ป “รีวิว ใช้เงิน 100 ล้านบาท ใน 1 วัน !!!”

ซึ่งแค่เห็นชื่อคลิปก็ทำเอาหลายคนอดตื่นเต้นไม่ได้ ว่าจะใช้ซื้ออะไรบ้าง เพราะจำนวนเงินไม่ใช่น้อย ๆ เลยจริง ๆ

สำหรับการใช้เงิน 100 ล้านบาท ภายใน 1 วัน ของ หมอริท เดอะสตาร์ มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้

เซ็นสัญญาซื้อออฟฟิศ 4 ชั้น 3 ตึกติดกัน 30 ล้าน

เซ็นสัญญาซื้อบ้าน 3 ชั้น 440 ตรม. พร้ อ มลิฟต์ในตัว 30 ล้าน

ซื้อเครื่องมือแ พท ย์ รุ่นใหม่ล่าสุด สั่งลงทุกสาขาของคลินิก 15 ล้าน

เซ็นสัญญาซื้อเครื่องมือแ พ ทย์ สำหรับสาขาในอนาคต 25 ล้าน

ทั้งนี้จะเห็นว่าการใช้จ่ายส่วนใหญ่ เป็นการลงทุนเพื่อธุรกิจในอนาคตนั่นเอง และที่สำคัญคือได้มีการวางแผนการเงินมาเป็นอ ย่ างดีแล้วด้วย

ซึ่งก็ทำเอาแฟน ๆ เข้ามากดไลก์กันรัว ๆ บ อ กเลยว่าปังจริงอะไรจริง

นายแ พ ทย์เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช ชื่อเล่น: ริท เป็นนักร้อง นักแสดง และแ พ ทย์ชาวไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 6 (2553)

นายแ พ ทย์เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช เ กิ ดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรคนกลางของนายไพบูลย์และนางลำไย มีพี่ชาย 1 คน และน้องชาย 1 คน

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิท ย า ลั ยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม และระดับปริญญาตรีจากคณะแ พ ทยศาสตร์ มหาวิทย าลั ยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 2) จังหวัดขอนแก่น

ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ วิทย า ลั ย แ พ ทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิท ย า ลั ยธรรมศาสตร์ (ภาควิชาตจวิทย า/ msc cosmetic dermatology) (หลักสูตรนานาชาติ)

ที่โรงพ ย าบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะแ พ ท ย ศาสตร์ มหาวิทย า ลั ยธรรมศาสตร์ และเป็นศิลปินสังกัดเอ็กแซ็กท์ ค่ายเพลงจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่