ฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมไทย

จากเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อทรงเป็นองค์ประธานในการเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562

ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์บนเวที จากนั้นนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือวันสตรีไทย ประจำปี 2562 นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทน คณะกรรมการจัดงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก จำนวน 15 ราย

จากนั้นประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของวันสตรีไทย นายจุติ ไกรฤกษ์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานคณะกรรมการตัดสินและสรรหาสตรีไทยดีเด่น กราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคลต่างๆ

โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมสีฟ้า ที่เป็นแรงบันดาลพระทัยจากผ้าไหมฝีมือของคนไทย อีกทั้งพระองค์ยัง

ทรงถือกระเป๋าย่านลิเภาที่เป็นกระเป๋าทรงดั้งเดิมที่ใช้กันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเครื่องจักสานย่านลิเภา งานศิลปะหัตถกรรมชนิดนี้ ถือเป็นงานศิลปะเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำกันมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ จนปัจจุบันเป็นสินค้าประจำถิ่นและของที่ระลึกระดับประเทศ

โดยกระเป๋าย่านลิเภาในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นทรงธรรมดา ขึ้นรูปกระเป๋าแบบเรียบ ถือเป็นทรงดั้งเดิมที่ทำกันมานาน เพราะสมัยก่อนจะไม่นิยมทำทรงแปลกๆ ต่างจากปัจจุบันที่กระเป๋าย่านลิเภามีดีไซน์แปลกตาและหลากหลายมากขึ้น

ส่วนอะไหล่ที่นำมาประกอบเข้ากับกระเป๋าย่านลิเภาก็มีหลายแบบ เช่น อะไหล่เครื่องเงินแท้ลงยา , อะไหล่เครื่องถมทองแท้ นำมาชุบทองไมครอนจะไม่ลอก ไม่ดำ แต่ใช้ไปสีอาจจะจางหรือซีดลง

สามารถนำไปชุบใหม่ได้ ซึ่งกระเป๋าทรงในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ใช้เป็นอะไหล่ทองฝังเพชร งานมีความประณีตมาก ยิ่งถ้าเส้นลิเภาที่นำมา

ใช้เล็กมากเท่าไหร่ งานก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเท่านั้น ปกติย่านลิเภาเส้นเล็กๆ จะมีขนาดเกือบเท่าเส้นผม ทำให้งานที่ออกมามีความปราณีตและสวยงาม

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3DshCyY