พระบรมฉายาลักษณ์ ขณะทรงประทับเรือขุด

เปิดภาพเก่าเล่าอดีต พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขณะประทับเรือขุด เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภูมิประเทศบริเวณหนองบัวบากง ณ บ้านบากง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2527 เมื่อ 38 ปีที่แล้ว

และในปี พ.ศ. 2529 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน) ก็เคยประทับเรือลำนี้ เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพในบึงบัวบากงด้วย

ทั้งนี้ เรือขุดที่ประทับทรงงานลำนี้เดิมอยู่ที่วัดบ้านบางกง ต.บากง อ.รือเสาะ เป็นของหลวงพ่อท่านดำ เจ้าอาวาสวัดบางกง ซึ่งท่านดำได้ขอไม้จากชาวบ้านเพื่อนำมาขุดเรือไว้บิณฑบาตในยามน้ำท่วมเพื่อให้เข้าถึงชาวบ้านง่ายขึ้น

แต่เมื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ จึงได้มีการนำเรือขุดลำดังกล่าวมาใช้เป็นเรือพายสำหรับทรงงาน ซึ่งเรือลำดังกล่าวเป็นเรือขุดใช้แรงงานคน ทำด้วยไม้หลุมพอ มีความยาว 5 เมตร 50 เซนติเมตร ความกว้างกลางลำเรือ 88 เซนติเมตร และความลึก 22 เซนติเมตร

ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเก็บรักษาเรือลำนี้ไว้ที่บริเวณศาลาทรงงาน บึงบัวบากง

ที่มา: หนังสือ ศาสตร์พระราชาภาพถ่ายแสงและเงาใต้ร่มพระบารมี / แนวหน้าออนไลน์ / พันทิป ดอทคอม ชื่อสมาชิก Magic See U / Pinterest