กราบไหว้เพื่อให้ใจนอบน้อม

กราบไหว้เพื่อให้ใจนอบน้อม”กิริยาความนอบน้อมมีขึ้นขณะใด ขณะนั้นจิตใจเป็นบุญเป็นกุศล การทำความนอบน้อมในจิตในใจขณะใด การทำการนอบน้อมนั้นล่ะ เป็นมโนกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศล เราต้องฝึกในการนอบน้อม และต้องฝึกการกราบการไหว้มากๆ เราไม่ได้กราบไม่ได้ไหว้เพื่อเอาอะไร เรากราบเราไหว้เพื่อให้ใจของเรามีความอ่อนน้อม

ความอ่อนน้อมกับความแข็งกระด้าง อันไหนดีกว่ากัน! ความแข็งกระด้างหาความดีไม่ได้ มีแต่ความอ่อนน้อมเท่านั้นล่ะ อ่อนน้อมเท่าไรยิ่งมีความดีมากเท่านั้นคิดถึงพระมหากษัตริย์กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ การเยี่ยมตาสีตาสาบ้านนอกบ้านนา คุกเข่าลงกับแผ่นดิน

คุกเข่านั่งกับแผ่นดินจะว่าขึ้ฝุ่นจะว่าลูกรังจะว่าอะไรก็ช่าง อันนั้นไม่ทำให้ความเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยคุณภาพ ไม่ทำให้ความเป็นสมเด็จพระราชินีนาถนี่ลดคุณภาพลงไป

มีแต่เสริมสร้างคุณภาพความเป็นพระมหากษัตริย์ยิ่งขึ้นไปเท่านั้นจึงว่าความแข็งกระด้างไม่ได้เรื่อง จะต้องมีการหัดการกราบการไหว้ ทำใจของเราให้มีความอ่อนน้อมให้มากอยู่เสมอ”

พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ที่โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม

พระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

พระราชสมภพภูมิพลอดุลยเดช (กลาง) กับ มารดาและพี่น้อง อานันทมหิดล (ซ้าย) และ กัลยาณิวัฒนา (ขวา)พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชสมภพในราชสกุลมหิดลอันเป็นสายหนึ่งในราชวงศ์จักรี ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น

เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐ อันเป็นที่ซึ่งพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีกำลังทรงศึกษาวิชาการอยู่ เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น 12 ค่ำ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช 1289 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470

การศึกษา(ด้านหน้า จากขวามาซ้าย) พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร; สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พ.ศ. 2475 เมื่อเจริญพระชนมายุได้ 4 พรรษา เสด็จเข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2476 จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ เมืองโลซาน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยพระบรมราชชนนีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเพื่อการศึกษาและพระพลานามัยของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช จากนั้นทรงเข้า

กราบไหว้เพื่อให้ใจนอบน้อม

 

กราบไหว้เพื่อให้ใจนอบน้อม

 

กราบไหว้เพื่อให้ใจนอบน้อม

 

กราบไหว้เพื่อให้ใจนอบน้อม

 

กราบไหว้เพื่อให้ใจนอบน้อม

 

กราบไหว้เพื่อให้ใจนอบน้อม

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3KwSt7C