ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย เป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น ( MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ ( MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อ53ปีที่แล้ว วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชวังไกลกังวล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังศูนย์การทหารราบปราณบุรี เพื่อทอดพระเนตรการรับบริจาคโลหิตของหน่วยเคลื่อนที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

“ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ” ถือกำเนิดจากการประชุมสันนิบาตกาชาด ครั้งที่ 17 ณ กรุงสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ซึ่งมีมติให้สภากาชาดแต่ละประเทศจัดตั้งงานบริการโลหิตขึ้น โดยยึดถืออุดมคติว่า “ผู้บริจาคโลหิตต้องมาด้วยจิตศรัทธา

ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนหรือหวังผลตอบแทนแต่อย่างใด” ประเทศไทยจึงได้จัดตั้ง “แผนกบริการโลหิต” ขึ้นในกองวิทยาศาสตร์ สภากาชาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2495 เพื่อตอบสนองสภากาชาดสากล และได้พัฒนามาเป็น #ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “รังสิตานุสรณ์” เพื่อเป็นอาคารที่ทำการบริการโลหิต เมื่อปี พ.ศ. 2496 กระทั่ง 16 ปีต่อมา

ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ” เพื่อใช้เป็นอาคารที่ทำการบริการโลหิตหลังใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2512 จึงมีการถือเอาวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปยังศูนย์การทหารราบปราณบุรี เพื่อทอดพระเนตรการรับบริจาคโลหิตของหน่วยเคลื่อนที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2512

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “รังสิตานุสรณ์” เมื่อปี พ.ศ. 2496

ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3dHgxZk