ของสะสม “กรมสมเด็จพระเทพฯ”

เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าของคนเดินดิน เนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่าย ทรงงานหนักตามรอยพระบาททูลกระหม่อมพ่อ

นอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่มีของสะสมเป็นสิ่งของที่เรียบง่าย ของสะสมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีหลากหลาย

เช่น ของเล่น เครื่องเขียน กล้องถ่ายรูป เครื่องดนตรี ฯลฯ ของบางอย่างอาจดูไม่มีค่า หรือใช้การไม่ได้แล้วก็ทรงเก็บรวบรวมไว้ และทรงใช้ประดิษฐ์เป็นงานศิลปะเวลาที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปต่างประเทศ พระองค์จะทรงเขียนข้อความลงบนไปรษณียากร ด้วยลายพระหัตถ์ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ และส่งกลับมายังพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เสมอ

การสะสมก็เป็นงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งที่ทรงสนพระทัย คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือ “เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ” ความตอนหนึ่งว่า

“ใครจะทราบบ้างว่า ทูลกระหม่อมทรงเป็นนักสะสม พระองค์ไม่ได้ทรงสะสมของมีค่าราคาแพง แต่ทรงสะสมของที่มีคุณค่าราคาไม่แพง บางสิ่งแปลก บางสิ่งหายาก ส่วนใหญ่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่และเมืองต่าง ๆ การเสด็จพระราชดำเนินไปต่างประเทศทุกครั้ง จะต้องทรงส่งไปรษณียบัตร (Post Card) ถึงพระองค์เอง จากเมืองที่เสด็จ ฯ ไปทุกเมือง”

นอกจากนี้ ยังทรงสะสมสิ่งละอันพันละน้อยอีกหลายชนิดที่บางอย่างเราอาจจะนึกไม่ถึง เช่น ทรงสะสมปากกาที่ทรงใช้แล้ว ดังเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่า ทูลกระหม่อมทรงเป็นนักจดบันทึก ไม่ว่าจะเสด็จ ฯ ไปยังสถานที่ใด จะต้องทรงจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ทรงพบเห็น สิ่งสำคัญที่จะต้องติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสมุดกับปากกา สมุดจด และปากกาทุกด้าม จะทรงใช้อย่างมีระเบียบ และใช้จนหมดจึงจะขึ้นสมุดเล่มใหม่และปากกาด้ามใหม่

ไม่น่าเชื่อว่าปากกาที่ทรงใช้จนหมึกหมดที่ทรงสะสมไว้มีจำนวนหลายร้อยด้าม จนสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ และได้ออกแสดงในนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ พระองค์ทรงเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับปากกาที่ทรงใช้งานแล้วว่า

“ปากกาที่หมดๆ แล้ว เขียนหมดก้ไม่ทิ้ง มันดูแล้วมันรู้สึกเสียดาย..เขียนแปปเดียวก็หมด แล้วเราต้องทิ้งทั้งอันหรือนี่ ก็พยายามหาทางเอาหมึกฉีดกรอกเข้าไปก้ไม่สำเร็จ เพราะฉะนั้นก้เลยยอมแพ้ แล้วก็เอามาทำงานศิลปะแบบนี้แทน”

ที่มาจาก https://bit.ly/3KMvPrW