ทรงสอน เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

นับเป็นภาพที่หาชมได้ยาก และสร้างความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้ให้กับพสกนิกรชาวไทยเมื่อได้ชมพระบารมี เมื่อวันที่ 15 ก.ย.58 ทางผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า “สุริยัน หมอหยอง สุจริตพลวงศ์” ซึ่งเป็นของนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานกิจกรรมพิเศษ Bike For Mom

ปั่นเพื่อแม่ ที่ได้โพสต์เผยแพร่ภาพพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ทรงฝึกหัดว่ายน้ำและพายเรือด้วยพระองค์เอง ให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระโอรส ในหลากหลายพระอิริยาบถ

พร้อมระบุข้อความว่า… “ความรักความผูกพันอันยิ่งใหญ่ของพ่อที่มีต่อลูก ไม่มีวันหมดตราบลมหายใจสุดท้าย ปิดภาคเรียนเล็ก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเยี่ยมพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ ฝึกว่ายน้ำ ความอดทน และความเป็นผู้นำพร้อมจะถวายงานแผ่นดิน”

ภาพชุดดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชานุญาตโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพทรงฝึกหัดว่ายน้ำให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ ประเทศเยอรมนี จำนวน 10 ภาพ ในระหว่างเสด็จฯ เยี่ยมช่วงปิดเทอมภาคเรียนเล็กเป็นเวลา 2 สัปดาห์

นอกจากนี้ยังทรงพาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปเที่ยวและทรงร่วมทำกิจกรรมต่างๆระหว่างพ่อและลูก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรัสว่า การสอนว่ายน้ำนั้น ทรงต้องการสอนให้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง และฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สิ่งสำคัญทรงต้องการให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มีความอดทน และเกิดความเป็นผู้นำที่ดี เพื่อในอนาคตเติบโตขึ้นมา จะต้องมีหน้าที่ทำงานดูแลประชาชน และแผ่นดินต่อไป

นายสุริยันกล่าวอีกว่า ตอนนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงตั้งใจเรียนมาก และมีความสุข ทรงมีพระปรีชาสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยม

รวมถึงทรงปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และทรงเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยไม่ต้องให้ใครช่วยเหลือหลายเรื่อง และทรงมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร ทรงต้องการให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเรียนรู้ถึงวิธีการดำรงชีวิตเติบโตแบบความเป็นธรรมชาติเหมือนบุคคลทั่วไป

ให้เข้าใจความเป็นคนธรรมดาที่มีการผ่านความยากลำบาก ทรงมองเห็นอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เรียนวิถีชีวิตความหลากหลายรูปแบบด้วยตนเอง ให้สามารถแบ่งเวลาด้วยตัวเอง

 

รู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง เช่น วัยเด็กก็ต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือ เมื่อเติบโตต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอีกแบบ หากเติบโตแบบนี้ จะรู้หน้าที่ความเป็นผู้นำที่ดีของตัวเองได้ เพื่อกลับมาเป็นผู้นำช่วยเหลือพสกนิกรและประเทศต่อไปได้

ทรงสอน เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3qajODm