เปิดพระประวัติ

เรียกได้ว่าพสกนิกรชาวไทยในหลายๆคนนั้นอาจะยังไม่ทราบว่าพระราชนัดดาฝ่ายหญิง ในรัชกาลที่ 9 นั้นมีพระองค์ใดบ้างหรือาจจะทราบไม่หมดว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่เคยเคยเห็นบางพระองค์ วันนี้เราจะพาไปดู 6 พระราชนัดดาฝ่ายหญิง เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์จักรี งามทั้งกาย งามทั้งใจ และเพรียบพร้อม

1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ประสูติ: 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 (38 ชันษา) เป็นพระธิดาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คนส่วนมากเรียกสั้นๆ ว่า องค์ภา การศึกษาระดับอนุบาล ประถมและมัธยมต้น ณ โรงเรียนราชินี ระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนฮีธฟิลด์ ประเทศอังกฤษ และโรงเรียนจิตรลดา

ระดับปริญญาตรี ใน ปี พ.ศ. 2544 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับสองระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา 2547 Master of Laws (LL.M.), มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา Doctor of the Science of Law (J.S.D.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา

พระองค์ภาทรงเรียนเก่งมากๆ มุ่งทางด้านกฎหมายเต็มที่ ทั้งไทยและต่างประเทศ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านกฎหมายเยอะมาก โดยเฉพาะตำแหน่งอัยการผู้ช่วย

เคยได้ยินตอนท่านประสูติใหม่ๆนั้น คนไทยเห่อมากกกก และรักองค์ภามาก เพราะถือเป็นพระราชนัดดาองค์แรกในรัชกาลที่เก้า พระกรณียกิจที่หลายคนน่าจะคุ้นมากสุดคือ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยากนั่นเอง

 

2.ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน หรือคุณพลอย

เกิด 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 (35 ปี) เป็นพระธิดาคนโตในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับปีเตอร์ แลดด์ เจนเซน ศึกษา

วิชาการดนตรีที่โรงเรียนเพอร์เซลล์ (อังกฤษ: Purcell School) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เป็นนักร้องเสียงโซปราโน และนักเปียโน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการปัญญา เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนดีเอโก และศึกษาต่อระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ปัจจุบันแต่งงานและมีครอบครัวแล้วกับเดวิด วีลเลอร์ ชาวอเมริกัน

 

3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ประสูติ: 8 ตุลาคม พ.ศ. 2525 (34 ชันษา) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน หลายคนเรียกว่า องค์หริภา เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจิตรลดา

ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฮอล์ตัน-อามส์ (Holton-Arms School) รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา ระดับเกรด 8 โรงเรียนเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์มิดเดิล (Herbert Hoover Middle School) สหรัฐอเมริกา ระดับเกรด 8-11 โรงเรียนมัธยมวอลเตอร์ จอห์นสัน (Walter Johnson High School) สหรัฐอเมริกา ภายหลังได้นิวัติกลับประเทศไทยและเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนจิตรลดาระดับอุดมศึกษา

ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาศิลปไทย ภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

4.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณประสูติ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 (32 ชันษา)พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นพระขนิษฐาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หลายคนเรียกว่า องค์ติ๊ด

ทรงเข้าศึกษาที่สถาบันศิลปะวอชิงตัน (The Art Institute of Washington) จนสำเร็จการศึกษาต่อมาทรงย้ายไปศึกษาต่อด้านแฟชันดีไซน์ในสถาบันศิลปะแห่งแคลิฟอร์เนีย (The Art Institute of California) ด้วยสนพระทัยด้านกราฟิกดีไซน์และแอนิเมชั่น และประทับอยู่ลำพังพระองค์ในอพาร์ตเมนต์ใกล้สถาบันดังกล่าว

ต่อมาทรงโอนหน่วยกิตจากสถาบันเดิมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และทรงสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ท่านทรงสนพระทัยด้านกราฟิกดีไซน์และแอนิเมชั่นมาก และได้ร่วมออกแบบสำหรับการกุศลมากมาย

5.ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน หรือคุณใหม่

เกิด 18 มีนาคม พ.ศ. 2528 (31 ปี) เป็นพระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับปีเตอร์ แลดด์ เจนเซน เป็นน้องสาวของคุณพลอยไพลินนั่นเองจบการศึกษาจาก

 

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ และสำเร็จการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สาขาการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออก หลังสำเร็จการศึกษา

คุณสิริกิติยาได้ทำงานด้านแฟชั่นโดยเป็นคนฝึกงานของโยจิ ยะมะโมะโตะ (Yohji Yamamoto) นักออกแบบชาวญี่ปุ่น และทำงานกับแอร์เมส (Hermes) ปัจจุบันทำงานอิสระโดยเปิดเว็บไซต์ที่รวมเว็บไซต์โฆษณา

6.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ประสูติ: 8 มกราคม พ.ศ. 2530 (29 ชันษา) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ประสูติแต่สุจาริณี วิวัชรวงศ์

หรือ ยุวธิดา ผลประเสริฐพระองค์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจิตรลดา

ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) ภาควิชานฤมิตศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.93 และทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551

 

พระองค์เรียกแทนพระองค์เองว่า “ท่านหญิง” ด้วยมีพระยศเดิมเป็นหม่อมเจ้ามาก่อน พระองค์มีพระสหายน้อยคน ทรงประทานสัมภาษณ์ว่า “…ท่านหญิงมีเพื่อนน้อย แต่ทุกคนดีมีคุณภาพ”ระหว่างที่ทรงศึกษา ณ โรงเรียนจิตรลดา พระสหายจะเรียกพระองค์ว่า “ตึก” เพราะทรงสวมรองเท้าส้นตึกซึ่งเป็นที่นิยมมากในขณะนั้น

พระองค์ได้รับการจัดอยู่ในลำดับที่ 16 โดยนิตยสารฟอบส์ในเยาวราชนิกุลที่ทรงได้รับความนิยมมากสุดในโลก 20 อันดับ ในปี พ.ศ. 2556 เว็บไซต์ askmen ได้จัดอันดับพระองค์ว่าเป็นเจ้าหญิงที่โดดเด่นที่สุด

อันดับที่ 7 และพระองค์ได้รับรางวัล “แฟชั่นไอคอน” จากนิตยสาร นูเมโร ไทยแลนด์ ในปีเดียวกัน และเมื่อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นิตยสาร Garzia ของอังกฤษได้จัดอันดับให้พระองค์เป็นสมาชิกราชวงศ์ที่มีสไตล์ที่สุดจากทั่วโลก

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พระองค์หญิงได้ทรงโพสต์ข้อความผ่านบัญชีเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ว่าทรงคบหากับชายชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว ด้วยทรงต้องการสยบข่าวลือที่ว่าพระองค์เสกสมรสแล้ว

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3AJwsy4