ไม่มีบัตรผ่าน เข้าไม่ได้

ย้อนเรื่องราวไปสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น พระองค์ท่านทรงชอบที่จะเสด็จฯพระราชดำเนินไปพักผ่อนที่ อำเภอหัวหิน พระราชวังไกลกังวล และมักจะเสด็จฯพระราชดำเนินออกไปไหนมาไหนด้วยการส่วนพระองค์ตลอด

จนทำให้มีเรื่องราวเล่าขานถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดเรื่องพระราชอารมณ์ขันของพระองค์เสมอดังเรื่องราวที่พูดถึงและเคยบันทึกลงในหนังสือพระราชอารมณ์ขัน ของคุณวิลาศ มณีวัตร ดังเช่นเรื่องราวต่อไปนี้ อารมณ์ขันของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่มีบัตร

เมื่อครั้งขณะประทับ ณ วังไกลกังวล หัวหิน ในหลวงทรงโปรดปรานการเสด็จพระราชดำเนินระยะไกล พระองค์โปรดเสด็จพระดำเนินระยะไกลตามชายทะเลจากหน้าวังและเสด็จฯกลับมาในตอนเย็นอยู่บ่อยๆ เมื่อเสด็จฯ กลับถึงปรากฏว่าทหารนั้นไม่ให้พระองค์เข้า

เรื่องราวพระราชอารมณ์ขันของพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ มีหลากหลายเรื่องราว เชื่อว่าหากใครได้อ่าน ได้เรียนรู้ จะทำให้ยิ้มตามได้และคิดถึงพระบารมีของพระองค์ท่านอย่างแน่นอน

“ไม่มีบัตรผ่าน เข้าไม่ได้” เรื่องเล่าครั้งทหารไม่อนุญาตให้ ‘ในหลวงร.๙’ พระราชวังไกลกังวล“กลับแล้วลูก” รอยแย้มพระสรวล “ร.๑๐” ปรากฏภาพตรึงใจคนไทยครั้ง “ร.๙” ทรงดุ “กรมสมเด็จพระเทพฯ”

เผยออกมาแล้ว สาเหตุที่ “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ” ฉลองพระองค์ด้วยชุดเปิด ‘พระอังสกุฏ'(หัวไหล่)วินาทีคนไทยสุดปีติ ‘ทูลกระหม่อมหญิงฯ’ ทรงสวมกอด หอมพระปราง(แก้ม) “ในหลวง ร.๑๐” อย่างอบอุ่น เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงขลิบผมไฟพระราชทานแก่ “ด.ช.มีค่า เนื้อนวล”

 

ไม่มีบัตรผ่าน เข้าไม่ได้

 

ไม่มีบัตรผ่าน เข้าไม่ได้

 

ไม่มีบัตรผ่าน เข้าไม่ได้

 

ไม่มีบัตรผ่าน เข้าไม่ได้

 

ไม่มีบัตรผ่าน เข้าไม่ได้

 

ไม่มีบัตรผ่าน เข้าไม่ได้

 

ไม่มีบัตรผ่าน เข้าไม่ได้

 

ไม่มีบัตรผ่าน เข้าไม่ได้

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3BrBX6g