ควีนเอลิซาเบธที่ 2

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ประสูติเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๖๙ (ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ ๕ แห่งสหราชอาณาจักร)

เป็นพระราชธิดาพระองค์เเรกในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ ๖ และสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชชนนี เมื่อทรงพระเยาว์พระประยูรญาติสนิททรงเรียกพระองค์ว่า “ลิลิเบ็ต”

เมื่อ “เจ้าหญิงเอลิซาเบธ” (พระยศในขณะนั้น) ประสูติ พระองค์เป็นรัชทายาทโดยสันนิษฐาน อยู่ลำดับที่ ๓ ในลำดับการสืบราชบัลลังก์อังกฤษ แม้ว่าการประสูติของพระองค์จะอยู่ในความสนใจของสาธารณชน แต่ก็ไม่มีใครคาดหมายว่าพระองค์จะได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็น “สมเด็จพระราชินีนาถ”

เมื่อปี ๒๔๗๙ สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ ๕ สวรรคต และเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด พระปิตุลา เถลิงถวัลย์ราชสมบัติขึ้นเป็น “สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ๘” จากนั้น “เจ้าหญิงเอลิซาเบธ”

จึงเลื่อนขึ้นมาลำดับที่ ๒ ในลำดับการสืบราชบัลลังก์ตามหลังพระราชบิดาในลำดับที่ ๑ ภายหลังในปีเดียวกันนี้เองที่พระปิตุลาทรงสละราชสมบัติ เพื่อไปสมรสกับ “วอลลิส ซิมป์สัน” แม่ม่ายชาวอเมริกันผู้หย่าร้างมาแล้วสามรอบ

ช่วงปี ๒๔๙๔ พระพลานามัยของพระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ ๖ เสื่อมถอยลงและบ่อยครั้งที่ “เจ้าหญิงเอลิซาเบธ” ต้องเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ และในช่วงต้นปี ๒๔๙๕ “เจ้าหญิงเอลิซาเบธ”

เตรียมเสด็จเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยเสด็จเยือนเคนยาก่อน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ เมื่อเพิ่งเสด็จถึงที่ประทับ ข่าวการสวรรคตของพระเจ้าจอร์จที่ ๖ พระราชบิดาก็มาถึง และดยุกแห่งเอดินบะระก็ได้ทรงแจ้งข่าวนี้แก่พระราชินีพระองค์ใหม่

มาร์ติน คาร์เตริส ได้ทูลถามถึงพระปรมาภิไธยที่จะทรงใช้ในการครองราชย์ พระองค์ทรงเลือก “เอลิซาเบธ” เช่นเดิมแน่นอน พระองค์ทรงประกาศตนเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร

และเครือจักรภพพระองค์ใหม่หลังจากที่ทรงเร่งรีบเสด็จกลับสหราชอาณาจักร จากนั้นจึงเสด็จย้ายเข้าไปประทับ ณ พระราชวังบักกิงแฮมพร้อมกับดยุกแห่งเอดินบะระ

ด้วยการเสด็จขึ้นครองราชสมบัติของเจ้าหญิงเอลิซาเบธ มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเปลี่ยนชื่อราชวงศ์ไปเป็น “ราชวงศ์เมาท์แบตเตน” ตามนามสกุลของดยุกแห่งเอดินบะระ

และให้เจ้าหญิงทรงเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของพระราชสวามี อย่างเดียวกับสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย อย่างไรก็ตามสมเด็จพระราชินีแมรี พระอัยยิกา และนายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิลล์ เห็นชอบที่จะให้มีการใช้ชื่อราชวงศ์เดิมต่อไป

ดังนั้น “ราชวงศ์วินด์เซอร์” จึงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดยุกแห่งเอดินบะระทรงบ่นว่า “เป็นบุรุษเพียงคนเดียวในประเทศที่ไม่สามารถให้นามสกุลแก่โอรส-ธิดาของพระองค์ได้”


ทั้งที่สมเด็จพระราชินีแมรี (พระอัยยิกาในพระองค์) เสด็จสวรรคต ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๙๖ แต่แผนการจัดพระราชพิธีบรมราชินยาภิเษก ก็ยังคงดำเนินต่อไปตามที่ทรงร้องขอไว้ก่อนเสด็จสวรรคต โดยจะจัดขึ้นในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๔๙๖

ณ เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีบรมราชินยาภิเษกครั้งแรก ที่มีการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ โดยยกเว้นการถ่ายทอดพิธีเจิมและพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ ฉลองพระองค์ในพระราชพิธีได้รับการออกแบบและตัดเย็บโดยนอร์มัน ฮาร์ตเนลล์ ซึ่งประดับด้วยลายพรรณพืชของประเทศในเครือจักรภพตามคำแนะนำของพระราชินีนาถ

ในปี ๒๕๖๕ นี้ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในสหราชอาณาจักร

นำหน้าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุด เป็นอันดับที่ ๒ ของโลก เป็นรองเพียง สมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส ครองราชย์ ๗๒ ปี ๑๑๐ วัน

ครองราชย์ยาวนานที่สุดเป็นอันดับที่ ๒ และอันดับที่ ๓ ของโลก เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ที่ผ่านมา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา ๗๐ ปี ๑๒๗ วัน (นับถึงวันขึ้นสถิติที่ ๒)

ด้วยพระชนมายุ ๙๖ พรรษา ขึ้นเป็นอันดับที่ ๒ นำหน้าสถิติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา ๗๐ ปี ๑๒๖ วัน สถิติของพระราชินีเป็นรองอันดับที่ ๑ สมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส ที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานถึง ๗๒ ปี ๑๑๐ วัน

อันดับกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก (นับถึงวันสวรรคต)๑. สมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส ครองราชย์ ๗๒ ปี ๑๑๐ วัน (ครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุ ๔ พรรษา)

๒. สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ครองราชย์ ๗๐ ปี กับ ๒๑๔ วัน (ครองราชย์เมื่อพระชนมายุ ๒๕ พรรษา)๓. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครองราชย์ ๗๐ ปี กับ ๑๒๖ วัน (ครองราชย์เมื่อพระชนมายุ ๑๙ พรรษา)

ปัจจุบัน สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร สวรรคตแล้ว ทรงครองราชสิริราชสมบัติกว่า ๗๐ ปี ครองราชย์ยาวนานที่สุดในสหราชอาณาจักร นำหน้าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

ป.ล. การจัดลำดับพระมหากษัตริย์ที่ทครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกนี้ มีการจัดลำดับเฉพาะพระประมุขแห่งรัฐ (Heads of State) เท่านั้น ไม่รวมกับพระประมุขที่ปกครองประเทศในอาณานิคมหรือประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐอีกที

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3QvqeYu