รักแท้มีจริง พระราชินีฯ ต่อในหลวงร.9

ฉลองพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบ่งเป็น ๓ แบบแบบแรกคือชุดข้าราชการขาวเต็มยศขาวปกติชุดทหารปกติและฉลองพระองค์ชุดทหารมหาดเล็กแบบที่สองคือชุดสากลชุดเบลเซอร์หรือชุดสปอร์ตแจ็กเกตแบบที่สามคือชุดทรงสบาย

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงดูแลฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระองค์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉลองพระองค์ในแบบที่สามคือชุดทรงสบาย

 

หรือชุดลำลองที่หมายรวมถึงรองพระบาทถุงพระบาทรัดพระองค์ (เข็มขัด) และเนกไทซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้วยพระองค์เองเสมอมา

สำหรับฉลองพระองค์ชุดทรงสบายนั้นแต่เดิมในหลวงจะทรงเชิ้ตสีขาวเรียบเป็นประจำเพียงสีเดียว แต่เดิมทรงโปรดเชิ้ตขาวเรียบๆ)ภายหลังสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถถวายคำแนะนำให้ทรงเปลี่ยนมาทรงสีฉูดฉาดบ้าง

ทำให้ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เชิ้ตใหม่ซึ่งมีลวดลายและสีสันสดใส เช่นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายกับ “คุณทองแดง”

และครอบครัวของ “คุณทองแดง” (ซึ่งทรงเรียกว่า “พวกเด็กๆ”) อันเป็นฉลองพระองค์ทรงสบายซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเลือกด้วยพระองค์เองเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินยังประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลี

ฉลองพระองค์ทั้งหมดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัดถวายโดยร้านตัดเสื้อ “ยูไลย” ในซอยศาลาแดงถนนสีลมโดยหากฉลองพระองค์นั้นมาจากต่างประเทศ

ร้านตัดเสื้อยูไลยก็จะถวายงานแก้ไขให้ลงตัวและในบางโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ม.ร.ว.ยงสวาทกฤดากรกับม.ล.ปิยาภัสร์ภิรมย์ภักดี

ช่วยถวายงานเกี่ยวกับฉลองพระองค์ในหลวงที่ต้องพระประสงค์ด้วยนอกจากนี้ในส่วนฉลองพระองค์ชุดลำลองนั้นแต่เดิมโปรดให้กรมวังชั้นผู้ใหญ่ชื่อชูพาสน์ชูโตจัดถวาย แต่เมื่อกรมวังท่านนั้นถึงแก่อนิจกรรม

การถวายงานนี้จึงเป็นหน้าที่ของพล.ต. ท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญ (บุตรีของพล.ต. พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (มล.เล็กสนิทวงศ์) ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเช่นเดียวกัน

รักแท้มีจริง พระราชินีฯ ต่อในหลวงร.9

 

รักแท้มีจริง พระราชินีฯ ต่อในหลวงร.9

 

รักแท้มีจริง พระราชินีฯ ต่อในหลวงร.9

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3BAqAZM