เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงยืนยื่นพระหัตถ์พระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิต

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงยืนยื่นพระหัตถ์ พระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สุดซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีบัณฑิตที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Suan Dusit University