กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เฝ้ารับสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อเวลา 15.17 น. วันที่ 15 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พระราชทานพระวโรกาสให้

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เข้าเฝ้ากราบทูลรายงานตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเข้ารับสิ่งของพระราชทานจำนวน 500 ชุด

ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น ข้าวสาร อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น เพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย

ทั้งนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ทรงติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนคนไทย


สำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2565 เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นาของประชาชน ได้รับความเสียหาย 5 อำเภอ

ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา ปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานี บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

พร้อมกับเตรียมแผนการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3qM8eig