กรมสมเด็จพระเทพฯ ถวายราชสักการะพระบรมรูป ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๔๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นปฐมฤกษ์ ณ เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร การดำเนินงานของบริษัทด้านการเกษตรและปศุสัตว์ วิทยาลัยการเกษตรรัฐวาเล วิทยาเขตชาโตเนิฟ เมืองซียง สมาพันธรัฐสวิส

ทั้งนี้ ได้มีประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค จากนั้น จะทรงร่วมงานสายใยความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนีในมิติรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ณ หอประชุมคูร์ซาลบาดคันน์สตัทท์ เมืองชตุทการ์ท

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ และการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ ในเมืองโลซาน เมืองซียง และนครชูริก อาทิ สวนและพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์รัฐโว วิทยาลัยการเกษตรรัฐวาเล วิทยาเขตซาโตเนิฟ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซูริก นอกจากนี้ จะทรงเป็นประธานในพิธีประดิษฐาน พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาไทย สวนสาธารณะเดอน็องตู เมืองโลชาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๐ เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๔๕ น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๗๑ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๓๐ น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕