ยลโฉม พระธำมรงค์หมั้น

เช้าวันนั้น เวลาพระฤกษ์ 09.30 น. หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร ทรงนำหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ไปยังวังสระปทุม ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จากนั้น ในหลวง รัชกาลที่ 9

ทรงลงพระปรมาภิไธย และหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ทรงลงนามในสมุดทะเบียนสมรส ด้วยเหตุนี้ ในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ไทยที่ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

ต่อมาเป็นพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสแบบเรียบง่าย โดยมีสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็นผู้พระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ตามขนบธรรมเนียมประเพณี จากนั้น ในหลวง รัชกาลที่ 9

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์แก่สมเด็จพระราชินีในศุภมงคลโอกาสนี้

วันนี้ทางเว็บไซต์ของเราจึงขอพาไปยลโฉม ความเป็นมาของ ‘พระธำมรงค์หมั้น’ สัญลักษณ์แทนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชทานไว้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรำลึกถึงความรักอันงดงามของทั้งสองพระองค์

‘พระธำมรงค์หมั้น’ องค์ดังกล่าว เดิมทีเป็นพระธำมรงค์ที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสงขลานครินทร์ หรือต่อมาคือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบรมราชชนกของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงใช้หมั้นกับนางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ หรือต่อมาคือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2463 ในฐานะหม่อมสะใภ้หลวง

จากนั้นตกทอดสู่พระโอรสพระองค์รอง ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงใช้หมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492 โดยพระราชพิธีหมั้นจัดขึ้นอย่างเงียบๆ และเรียบง่าย ณ โรงแรมวินด์เซอร์ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โดยก่อนหน้านั้น ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสเป็นการส่วนพระองค์กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ถึงการเลือกพระธำมรงค์ที่จะทรงใช้หมั้น โดยทรงให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เลือกระหว่าง 2 องค์ คือ พระธำมรงค์ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ซึ่งเป็นทับทิมประดับเพชรงดงาม กับพระธำมรงค์องค์นี้ที่เป็นเพชรน้ำใสบริสุทธิ์ มีขนาดเล็ก ไม่ถึง 2 กะรัต เกาะไว้ด้วยหนามเตยรูปหัวใจ แต่มีความหมายมาก

เพราะได้รับตกทอดมาจากพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี สุดท้ายแล้ว หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ กิติยากร ก็ตัดสินพระทัยเลือกพระธำมรงค์หมั้นอันเปี่ยมไปด้วยความหมายแห่งความรักองค์นี้

ต่อมาจึงถึงลำดับที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารทรงได้รับพระราชทานพระธำมรงค์องค์นี้หมั้นหม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร(พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา)และพระธำมรงค์องค์นี้ก็ยังคงอยู่กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุจวบจนปัจจุบัน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3Rgi1YI