นาทีประทับใจ พระราชินีสุทิดาฯ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.62 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯโดยรถยนต์พระที่นั่งยังพลับพลาที่ประทับ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อทรงเป็นประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562

เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง เสด็จขึ้นพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี ประทับพระเก้าอี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ยาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา เสร็จแล้ว

กลับโรงพิธีพราหมณ์ ต่อจากนั้น รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่บริเวณแปลงนาสาธิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประทับพระเก้าอี้ พระยาแรกนา เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงิน เสร็จแล้ว

พระยาแรกนา เข้าเฝ้า ฯ ถวายบังคม แล้วไปขึ้นรถยนต์หลวงกลับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิชัยพัฒนา และร้านภูฟ้า ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ขณะที่เฟซบุ๊ก Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถึงพระราชกรณียกิจดังกล่าวด้วยซึ่งได้ระบุว่า วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ไปทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อๆ ไป ณ แปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

 

นาทีประทับใจ พระราชินีสุทิดาฯ

 

นาทีประทับใจ พระราชินีสุทิดาฯ

 

นาทีประทับใจ พระราชินีสุทิดาฯ

 

นาทีประทับใจ พระราชินีสุทิดาฯ

 

นาทีประทับใจ พระราชินีสุทิดาฯ

 

นาทีประทับใจ พระราชินีสุทิดาฯ

 

นาทีประทับใจ พระราชินีสุทิดาฯ

 

นาทีประทับใจ พระราชินีสุทิดาฯ

 

นาทีประทับใจ พระราชินีสุทิดาฯ

นาทีประทับใจ พระราชินีสุทิดาฯ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3RD9jnF