สุดจะกลั้นน้ำตา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์ที่เป็นที่รักไคร่ของพสกนิกรชาวไทย เราเลยมีเรื่องราวของพระองค์มาให้ทุกท่านได้อ่านเพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านทำให้พสกนิกรชาวไทยพ้นจากภัย ทรงยกเลิกระบบทาส เพื่อไทยได้เป็นไทยจนมาถึงทุกวันนี้

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีกระแสพระราชดำรัสเล่าถึงความประทับพระราชหฤทัยในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบไว้ว่า…

“ข้าพเจ้านึกถึงคำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านพบในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ออกจำหน่ายในกรุงเทพฯ ตั้งสิบกว่าปีมาแล้ว เกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง..

ท่านรับสั่งเล่าถึงเด็กกำพร้า กำพร้าพ่อ ที่โดนรังแก โดยที่เจ้าของที่ดินไล่แม่ ไล่น้องๆ เขา แล้วเขาก็ไม่มีที่จะอยู่ ก็ดั้นด้นมากรุงเทพฯ แล้วก็ซ่อนในรถบรรทุกหญ้าที่จะไปให้ช้างต้นของท่าน..แล้วเขาก็ซ่อนตัว

อันนี้ข้าพเจ้าอ่านแล้วจับใจ เพราะผู้เล่านี้อายุเกือบร้อย แล้วก็เล่ามาแล้ว ๑๐ กว่าปี แล้วให้หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ออกจำหน่ายในกรุงเทพฯ ก็เลยติดในใจมาก”

พอเสด็จมาที่โรงช้างต้น เข้ามากราบพระบาทร้องไห้ว่าเขากำพร้าพ่อ และก็ไม่มีทางที่จะต่อสู้รักษาที่ดินได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ รับสั่งว่า…

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ขออำนาจแห่งพระบารมี

ได้โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถให้ทรงพระสิริสวัสดิ์

มีพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ

 

สุดจะกลั้นน้ำตา

 

สุดจะกลั้นน้ำตา

 

 

สุดจะกลั้นน้ำตา

 

สุดจะกลั้นน้ำตา

 

สุดจะกลั้นน้ำตา

 

สุดจะกลั้นน้ำตา

 

สุดจะกลั้นน้ำตา

 

สุดจะกลั้นน้ำตา

 

สุดจะกลั้นน้ำตา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3xHhdVI