ครูสอนวิชาภูมิศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา และพระราชดำรัสเพียงสั้นๆ ของพระองค์ ทำให้ชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศน์ฯ ได้เล่าว่า …

ครูสอนวิชาภูมิศาสตร์ Read More

กรมสมเด็จพระเทพฯ ถวายราชสักการะพระบรมรูป ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๔๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ …

กรมสมเด็จพระเทพฯ ถวายราชสักการะพระบรมรูป ในหลวง ร.9 Read More

ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม

ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม (เกิด 6 สิงหาคม พ.ศ. 2517) เป็นสถาปนิกและนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวไทย เป็นบุตรคนเดียวของสินธู …

ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม Read More

คลานคือการแสดงความนอบน้อม

เวลาเห็นคนพูดเรื่อง ไม่ต้องหมอบคลาน เพราะเป็นสัญลักษณ์ของทาส ผมจะแบบ เบือนหน้าหนีความดัดจริต การหมอบคลานคือการแสดงความนอบน้อมอย่างปกติของคนเอเชีย เราหมอบคลานเข้าหาคุณปู่คุณย่า หมอบกราบท่าน เราหมอบกราบพระ คนที่เหยียดหมอบกราบ …

คลานคือการแสดงความนอบน้อม Read More

สระเก็บน้ำพระราม 9

สระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดรับน้ำจากคลองระพีพัฒน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรจากปัญหาน้ำท่วมวันที่ 9 กันยายน 2565 โครงการ …

สระเก็บน้ำพระราม 9 Read More

พระราชประสงค์ช่วยเหลือประชาชน

ย้อนกลับไปวันแรกๆ ที่ ดร.สุมธ ตันติเวชกุล ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยตามเสด็จไปยังพื้นที่ทรงงานจังหวัดนราธิวาส พระองค์ทรงเรียกหา “ถุงเงิน” จนเกิดความงุนงงไปตามๆ …

พระราชประสงค์ช่วยเหลือประชาชน Read More

ภาพที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

ภาพเขียน ‘จตุโลกบาล’ ภายในห้องพระบรรทม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ซึ่งเป็นภาพฝีพระหัตถ์ ‘สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์’ …

ภาพที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน Read More

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เฝ้ารับสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อเวลา 15.17 น. วันที่ 15 กันยายน 2565 …

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ Read More

คำสอนอันประเสริฐ

คำสอนอันประเสริฐ”….ธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นบริบูรณ์ด้วยสัจธรรม ที่เป็นสาระและเป็นประโยชน์ในทุกระดับ ซึ่งบุคคลสามารถจะศึกษาและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ คือความเจริญผาสุกแก่ตนได้อย่างแท้จริง กล่าวคือผู้ปฏิบัติธรรมย่อมจะมีชีวิตและกิจการงาน ที่ประกอบด้วยความสว่าง สะอาด และสงบ ที่ว่าสว่างนั้นคือมีปัญญารู้เหตุรู้ผล รู้ผิดชอบชั่วดีโดยกระจ่างชัด …

คำสอนอันประเสริฐ Read More

ฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมไทย

จากเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค …

ฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมไทย Read More

พระนางเจ้าสุทิดาฯ

โอกาสนี้ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสดับปกรณ์พระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ พระราชอุปัธยาจารย์ในพระองค์ด้วย ในการเสด็จครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ไทยอมรินทร์” สีเขียวไข่ครุฑ …

พระนางเจ้าสุทิดาฯ Read More